رز سقفی (باکس اتصال روشنایی

در سیستم مدرن اتصال روشنایی برای کاهش مصرف سیم و کابل از سیستم لوپ به جای سیستم رادیال استفاده می‌شود. در سیستم رادیال باکس‌های اتصال یا جعبه تقسیم روی دیوار قرار گرفته و فاز و نول از تابلو برق و کلید و لامپ در همانجا سربندی می‌شوند. در صرتی که در لوپ این کار در روی سقف و نزدیک به پایه لامپ و یا لوستر انجام می‌شود

بیشتر