لیست برخی از مشتری‌های اسکمه ایران:

 

                                  موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج

 

 

 

                                شرکت نفت فلات قاره ایران

 

 

 

                                شرکت ملی نفت ایران

 

 

 

 

                             شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

 

 

 

 

 

                              شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC