محصولات ATEX که شماتیکی از آن را در شکل  می‌بینید به شرح زیر است:

  ملزومات ضدانفجار (جهت نصب): گلندهایی با جنس پلی آمینه، برنج، برنج با روکش نیکل، استیل AISI 316L

 

  •   سوئیچگیر و ایزولاتور: سری‌های ایزولاتور Ex و Ex[GD]

 

  •   باکس‌های ضدانفجار: آلومینیومی ، سری زنیت-پی (Zenith-P)

 

  •    سوئیچ سوکت-مادگی یا خروجی اینترلاک(Interlock): سری ADVANCE-GRP

 

  •     پلاگ و ورودی نری :  سری  IP67  OPTIMA

کاتالوگ‌های مربوط به محصولات ضد انفجار را می‌توانید از لینک‌های زیر دانلود کنید:

 

ZP00921-GB-1

سری OPTIMA-EX[GD] و سری ADVANCE-GRP[GD]
پلاگ و سوکت برای محیطها به شدت اشتعال پذیر- غبار

ATEX [II 2D]

3.01Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00922-GB-1

سری OPTIMA-EX[GD] و سری ADVANCE-GRP[GD]
پلاگ و سوکت برای محیطها به شدت اشتعال پذیر- گاز و غبار

ATEX-IECEx [II 2GD]

2.09Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00750-GB-4

آموزش الکترونیکی، راهنمای ATEX

مفاهیم اساسی برای حفاظت در برابر انفجار

2.37Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00960-GB-1

کاتالوگ عمومی 2016-1018

راه حل اسکمه برای بخش ATEX

سیستم و المان برای تاسیسات الکتریکی

 

8.93Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

 ZP00923-GB-1

ایزولاتورها سری Ex، سوئیچ قطع کننده

در محیط‌های قابل اشتعال در معرض غبار [ATEX [II 2D

1.63Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00924-GB-1

ایزولاتور سری EX (GD،  سوئیچ قطع کننده

در محیط‌های قابل اشتعال در معرض گاز و غبار [ATEX-IECEx [II 2GD

2.23Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00842-GB-2

 سری UNION-EX، گلند کابل و لوازم جانبی برای محیط‌های قابل انفجار

2.04Mb
 انگلیسی
دانلود
 
 

 ZP00673-GB-5

 سری زنیت-پی Zenith-P
افزایش امنیت بدنه( Saftey Enclosure) برای محیط‌های قابل انفجار [ATEX-IECEx [II 2GD

 3.22Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00994-GB-1

 سری زنیت-پی Zenith-P (مدل از پیش پیکربندی شده)

افزایش امنیت بدنه( Saftey Enclosure) برای محیط‌های قابل انفجار [ATEX-IECEx [II 2GD

 2.66Mb
 انگلیسی
دانلود