• چراغ‌های صنعتی: چراغ گردان ضدآب، رفلکتور، چراغ هشدار، چراغ تونلی

 

  •   سوئیچگیر و ایزولاتور

 

  • تابلوهای برق صنعتی

 

  •   سوکت اوتلت (مادگی) اینترلاک

 

  •   پلاگ و سوکت با کاربرد خاص: آلومینیومی، سری7(هفت پین)

 

  •   کانکتور و سوکت صنعتی-اوتلت(مادگی): IP44، IP67، توکار و روکار

 

  •   پلاگ و اینلت(نری) صنعتی: IP44 ، IP67 ، توکار و روکار

 

کاتالوگ‌های مربوط به محصولات صنعتی را می‌توانید از لینک‌های زیر دانلود کنید:

 

ZP00724-GB-1

سری ADAPTO

آداپتورهای صنعتی

3.08Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00587-GB-1

سری ADVANCE 2

سوئیج و سوکت و پریز اینترلاک Interlock

466Kb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00765-GB-3

سری ADVANCE-GRP

سوکت سوئیچ با قفل Interlock

6.81Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00954-GB-1

سیستم‌های AMR

دستگاه اندازه گیری خودکار

2.56Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00849-GB-3

سیستم‌های AMR

دستگاه اندازه گیری خودکار

Network Analyzer

1.09Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00916-GB-1

محصولات حفاظت از انفجار

برای حفاظت در محیط‌های Hazard

ATEX-IECEx

2.53Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00840-GB-1

کاتالوگ عمومی اسکمه 2012-2014

راه حل‌های الکتریکی (بخش SYSTEMS)

سیستم و المان برای تاسیسات الکتریکی

44.42Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00895-GB-1

کاتالوگ عمومی اسکمه هند 2013-1015

راه حل‌های اسکمه (بخش SYSTEMS)

سیستم و المان برای تاسیسات الکتریکی

17.82Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00705-1

E-book اسکمه 2008-2009

کاتالوگ عمومی 2008- 2009

سیستم و المان‌ها برای تاسیسات الکتریکی

448.94Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00656-GB-2

COMBINATION UNITS

یونیت‌های ترکیبی Pre-wired 16A-125A

unswitched or switch-interlocked with RCD, MCB or RCBO protection as standard

2.33Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00744-GB-1

سری COMMAND

یونیت سوئیج‌های قطع

1.77Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00776-GB-1

محصولات مخصوص کانتینرها

سوکت و پلاگ 30A-400V - 3h

2.23Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00604-GB-2

ENCLOSURES(بدنه)

Enclosure برای تجهیزات الکتریکی

2.4Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00889-GB-1

سریهای CUBOX

باکس‌های اتصال روکار

531Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00455-GB-4

سری‌های DOMINO IP40

یونیت‌های مصرفی روکار و توکار Flush Mounting

1.3Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00395-GB_D-3

سری‌های DOMINI IP55

یونیت‌های روکار مصرفی با 4 تا 48 مدول DIN

953Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00782-GB-1

سری‌های DOMOPLUS

سوکت‌های IP66 با استاندارد خانگی و اینزرتت پلاگ Inserted plug(فلایر)

413Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00775-GB-1

سری‌های DOMOPLUS،

سوکت‌های IP66 با استاندارد خانگی و پلاگ کارگذاشته شده.

1.99Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00480-GB-2

سری EASYBOX، قفسه‌های ضدآب(پوستر)

384Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00485-GB-2

سری EASYBOX، قفسه‌های ضدآب

744Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00693-GB-1

آلارم‌های اضطراری

308Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00929-GB-1

سری ENERBOX، گروه‌های توزیع

1.11Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00335-GB-4

سری‌های EUREKA، پلاگ و کانکتور برای اهداف صنعتی بر طبق IEC309

1.81Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00388-GB-3

سری‌های EUREKA، پلاگ و کانکتور برای اهداف صنعتی بر طبق IEC309 (پوستر)

493Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00423-GB_D-1

سری‌های EUREKA، پلاگ و کانکتور برای کاربردهای صنعتی

445
انگلیسی
دانلود
 

ZP00423-GB-1

سری‌های EUREKA، پلاگ و کانکتور برای کاربردهای صنعتی

446Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00423-IN_GB-1

سری‌های EUREKA، پلاگ و کانکتور برای کاربردهای صنعتی

454Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00599-USA-3

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve

مخصوص کارهای سخت، دستگاههای wiring صنعتی برای بازارهای آمریکای شمالی و اروپا

1.55Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00599-AGG-2

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve

مخصوص کارهای سخت،دستگاههای wiring صنعتی برای بازارهای آمریکای شمالی و اروپا

باکس‌های پشتی

329Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00741-GB-1

سری‌های EUREKA-MIL

پلاگ و سوکت صنعتی برای مصارف نظامی

288Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00865-PDI-1

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve

713Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00866-PDI-1

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve 

413Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00865-TEC-1

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve 

714Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00866-TEC-1

سری‌های EUREKA-HD، پین و Sleeve 

پوسترcm 70*100

416Kb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00739-GB-1

سری COMMA، ملزمات توزیع

1.15Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00394-GB_D-2

سری‌های HYDRA

لامپ‌های Bulkhead برای کاربردهای صنعتی و تجاری

643Kb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00871-GB-1

سری ایزولاتورها

سوئیچ‌های Enclosed

6.35Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00933-UK-1

ایزولاتورهای سری TP، سوئیچ‌های قطع، بدنه عایق ترموپلاستیک

1.13Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00943-GB-1

سری ایزولاتورها،دستورالعمل‌های نصب، اجرا و نگه داری برای استفاده امن(صفحه فنی)

5.77Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00935-USA-2

محصولات برای کاربرد کشاور

6.56Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00873-GB-1

سری‌های KIOKS، ترمینال‌های توزیع برای کمپ‌ها مناطق عمومی و اسکله ها

2.94Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00533-GB-1

 سری‌های MASTERBOX، لوازم توزیع برای سایت‌های ساختمانی IP66

1.37Mb
 انگلیسی
دانلود
 

ZP00652-GB-1

سری‌های MBOX، لوازم توزیع

1.06Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00854-AR-1

 محصولات برای معادن ، محصولات برای تاسیسات نفتی و معادن

 4.87Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00339-GB-3

سری هایMIZAR، اتصالات نوری برای کاربردهای صنعتی و تجاری و برای سایت‌های ساختمانی

246Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00972-GB-1

 سری‌های OPTIMA-TOP و PTIMA-COMBI ، سوکت‌های سوئیچ دار و سوئیچ معکوس

 1.22Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00973-GB-1

 سری OPTIMA-TOP ، سوکت‌های قفل دار روکار

2.07Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00917-GB-1

 سری OPTIMA، سوکت و پلاگ صنعتی

 5.43Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00727-GB-1

 سری OPTIMA، ابتکار هرگز قطع نمی‌شود.(تک صفحه ای)

 960Kb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00727-GB-1

 سری OPTIMA، ابتکار هرگز قطع نمی‌شود.

1.27Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00646-GB-1

 پوستر سری‌های EUREKA

160Kb
 انگلیسی
دانلود
 

  ZP00647-GB-1

 پوستر سری DOMINO

 158Kb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00648-GB-1

 پوستر سری‌های MBOX2

 153Kb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00707-1

 سری PROCONECT، کانکتورهای صنعتی

1.12Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00764-GB-3

 سیستم‌های مجتمع، سیستم ماژولار برای واحدهای ترکیبی

 815Kb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00426-GB-5

 سری‌های ROLLER، قطعات برای قرقره کابل (Extra CEE only)

1.24Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00396-GB_D-4

 باکس‌های اتصال روکار،

 485Kb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00389-GB-8

 سیستم‌های مجتمع ، DOMINO، OMNIA، ADVANCE 2

 2.43Mb
 انگلیسی
دانلود
 
  ZP00911-GB-1

 محصولی برای استفاده در بخش کشاورزی

 2.37Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00894-GB-1

 سری XENIA ، پلاگ و سوکت صنعتی

624Kb
انگلیسی
دانلود