سرویس اطلاع رسان (سار) اسکمه
این سرویس همان سرویس SIS یا Scame Information Service است. سار رسانه محصول اسکمه است و اطلاعات نوآوری محصول را در خانواده یزرگ اسکمه به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند.
 

  سار66

  لیست ارتقاء محصولات اسکمه بیشتر