برای بررسی جزئیات هر یک از راه حل‌ها بر روی تصاویر آن‌ها کلیک کنید:

  • راه حل‌های بخش دامداری:
  • راه حل‌های بخش کشاورزی:

دانلود کاتالوگ‌های مربوطه :

 

ZP00935-USA-2

محصولات برای کاربرد کشاور

6.56Mb
انگلیسی
دانلود
 
 
  ZP00911-GB-1

 محصولی برای استفاده در بخش کشاورزی

 2.37Mb
 انگلیسی
دانلود