1- راه حل اسکمه برای دیتاسنتر ثامن الحجج:

2- راه حل اسکمه برای دیتاسنتر فاوا موج:

این نوع از دیتاسنتر که معروف به green datacenter هستند. جدیدا درحال گسترش اند.

 

ZP00838-GB-2

کاتالوگ عمومی اسکمه 2016-2018

راه حل‌های الکتریکی (بخش WIRING)

سیستم و المان برای تاسیسات الکتریکی

27.79Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

 ZP00871-GB-1

سری ایزولاتورها

سوئیچ‌های Enclosed

6.35Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00488-GB-3

سری ALUBOX-Ex
باکس‌های اتصال IP66 آلیاژ آلومینیوم
758Kb
انگلیسی
دانلود
 
 

 ZP00339-GB-3

سری هایMIZAR، اتصالات نوری برای کاربردهای صنعتی و تجاری و برای سایت‌های ساختمانی

246Mb
انگلیسی
دانلود
 
 

  ZP00664-GB-2

 سری SMART ، لوله برای لوازم نصب

 249Kb
  انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00685-GB-1

 سری WADO ، سیستم‌های لوله خرطومی

 1.40Mb
 انگلیسی
دانلود
 

 ZP00622-GB-1

لوله خرطومی عایق بندی شده- Pre insulated pipework trunking

 479Kb
انگلیسی
دانلود
 
ZP00545-GB-1

سری WADO ، لوله خرطومیmini

1.04Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00546-GB-1

سری WADO ، لوله خرطومی shrinking

1.02Mb
انگلیسی
دانلود
 

 ZP00559-GB-1

 سری WBOX ، باکس‌های توکار

243Kb
 انگلیسی
دانلود
 
 

ZP00954-GB-1

سیستم‌های AMR

دستگاه اندازه گیری خودکار

2.56Mb
انگلیسی
دانلود
 

ZP00849-GB-3

سیستم‌های AMR

دستگاه اندازه گیری خودکار

Network Analyzer

1.09Mb
انگلیسی
دانلود