تفاوت بین (Home Automation) HA  و BMS (Building Managment System)

سیستم خانه هوشمند اسکمه برای آسایش و راحتی اهالی خانه می‌باشد. خانه هوشمند دارای یک یا چند سیستم کنترل مرکزی می‌باشد که مسولیت کنترل سیستم روشنایی، پرده ها، دما، سیستم‌های صوتی و تصویری و هر آنچه مربوط به آماده سازی آسایش و آرامش بیشتر برای ساکنین خانه است، را عهده دار می‌باشد.