دفتر مرکزی:

  تهران، خیابان بهشتی، خیابان مفتح، خیابان نقدی، پلاک 22 طبقه چهارم
تلفن دپارتمان مهندسی فروش : 88195392 - 021
دفتر مرکزی: 89341800 - 021
رایانامه: info@scame.co.ir