دفتر مرکزی:

  تهران - پاسداران - روبروی گلستان هفتم - ساختمان شماره 382 - طبقه پنجم - واحد 18
تلفن 02122763290 - 02122763291 – 02122592334 – 02122890767 - 02122890768 - 02122890577
رایانامه: info@scame.co.ir - tavanparto@scame.ir